Kleinschalig, huiselijk en kwalitatief hoogstaand

Welkom

Welkom op de website van Kinderdagverblijf "Jan Huygen".

Mijn reden om een eigen kinderdagverblijf op te richten was:
Het laten uitkomen van mijn wens om kleinschalige, huiselijke en kwalitatief hoogstaande
kinderdagopvang te bieden. Een verblijf waar de kinderen, ouders en pedagogisch medewerksters zich thuis voelen en de kinderen zich goed kunnen ontwikkelen.

Het kleinschalige Kinderdagverblijf Jan Huygen biedt sinds 1999 dagopvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan de ouders werken of studeren.
Het is gevestigd in de wijk Oostgaarde in Capelle aan den IJssel (nabij winkelcentrum de Terp en metrostation de Terp; route). Het kinderdagverblijf bestaat uit twee woonhuizen, die verdeeld zijn in een baby- en een peutergroep. De babygroep heeft een capaciteit van maximaal 9 baby’s en de peutergroep van maximaal 8 peuters. Door de kleinschaligheid wordt er voldoende rust gecreëerd en krijgen ouders en kinderen een betere band met de pedagogisch medewerksters.
Jan Huygen bied een rustige en huiselijke sfeer met voldoende speelmogelijkheden. Door verschillende activiteiten en hoeken te creëren kunnen de kinderen de ontwikkeling van hun fantasie en creativiteit ontwikkelen. Er is bijvoorbeeld een poppenhoek, knutselhoek en bouwhoek. De twee aaneengesloten woonhuizen hebben lichte muren en houten meubels. Er is plaats voor rust en actie in een geborgen omgeving.

Wij bieden een kwalitatief hoogstaand kinderdagverblijf door de kinderen onder andere een compleet VVE (voor- en vroegschoolse educatie) aan te bieden. Dit programma stimuleert de brede ontwikkeling van het kind. Er wordt aandacht besteed aan de motorische, taal-, sociaal-emotionele, cognitieve, zintuiglijke en fantasie ontwikkeling en zelfstandigheid. Hierbij maken wij gebruik van algemeen geaccepteerde pedagogische visies. De zaken die hierbij centraal staan zijn: respect voor kinderen, serieus nemen, vast dagritme, stimulatie van eigen talenten in een warme, veilige en stimulerende omgeving.

Verantwoorde kinderopvang met uitstekende veiligheid en hygiëne staan bij ons voorop.
Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Aan de hand hiervan worden actieplannen gemaakt waarin beschreven wordt wat wij eraan doen om de veiligheidsrisico’s en gezondheidsrisico’s te verkleinen. De toezichthouder namens de gemeente (GGD-inspecteur) controleert de veiligheid en gezondheid van de kinderopvang aan de hand van de stappen uit deze methoden en steekproefsgewijze controles.

Wij werken met vaste, gediplomeerde, ervaren en gemotiveerde pedagogisch medewerksters. Door middel van een kindvolgsysteem volgen en stimuleren zij de ontwikkeling van de kinderen.
Tevens worden er jaarlijks brandoefeningen gedaan en opleidingen gevolgd met betrekking tot BHV, kinder-EHBO en VVE.
Wilt u na het bekijken van de site meer van "Jan Huygen" weten, maak dan vrijblijvend een afspraak. Wij zullen u met alle plezier een rondleiding geven en uw vragen beantwoorden.

Annemiek Kegel-Karreman
annemiek@jan-huygen.nl
Afbeelding