Kleinschalig, huiselijk en kwalitatief hoogstaand

Dagelijkse activiteiten

Binnen het kinderdagverblijf worden er door de pedagogisch medewerker een scala aan activiteiten gepland en uitgevoerd. Op de groepen wordt themagericht gewerkt: de thema’s worden in onderling overleg gekozen en ongeveer maandelijks afgewisseld. Een aantal van deze thema’s komen uit het vroeg- en voorschoolse educatie VVE-programma Uk en Puk en Piramide.
 
De activiteiten zijn op groepsniveau en ontwikkelingsniveau van het kind. We stimuleren de kinderen door erbij te komen zitten, door te helpen, iets voor te doen, door mee te doen en door ze complimentjes te geven. Pedagogisch medewerkers observeren waar de spontane belangstelling van de kinderen naar uit gaat en passen zo nodig hun schema aan.
Enkele voorbeelden van onze activiteiten kunnen zijn:
Kringspellen, peutergym, buiten spelen, puzzelen, bouwen, rijgen, knutselen, voorlezen, zingen, muziek maken, spelen met zand/ water/ klei/ scheerschuim.
 
De kring
Op de peutergroep beginnen we elke ochtend in de kring. We hebben twee vaste liedjes waar we de dag mee beginnen. Het goedemorgen lied en de dagen van de week lied. Daarna bespreken wij d.m.v. een groot bord welke dag, maand, jaar en welk weer het buiten is. Er wordt met zijn allen geteld in het Nederlands en Engels. En er wordt ook gekeken op welk cijfer de klok staat.
Tijdens deze kring worden o.a. ook liedjes gezongen, boekjes voorgelezen en andere leerzame activiteiten gedaan.
 
Plakboek
Alle kinderen bij Jan Huygen krijgen een plakboek van het kinderdagverblijf. In dit plakboek komen alle knutselwerkjes en foto’s. Wanneer een kind 4 jaar wordt krijgen ze het plakboek mee naar huis.
 
Buiten spelen of peutergym
Regelmatig bewegen en buiten spelen vinden wij erg belangrijk. We gaan minimaal één keer per dag naar buiten, tenzij het weer het niet toelaat. Buiten kunnen de kinderen fietsen, voetballen of spelen in de speelhuisjes etc. Maar er worden ook kringspelletjes buiten gedaan. Wanneer het weer het niet toelaat om naar buiten te gaan wordt er binnen peutergym gedaan.