Kleinschalig, huiselijk en kwalitatief hoogstaand

Dagindeling

Wij houden globaal een dagritme aan, met dagelijks terugkerende activiteiten en rituelen. Dit biedt kinderen emotionele veiligheid: het ritme is voorspelbaar en daarmee ook vertrouwd. De kinderen weten wat er gaat gebeuren en kunnen hierop anticiperen. Het ritme van activiteiten is niet gebonden aan de klok. Dat wil zeggen dat de vaste activiteiten niet iedere dag op precies hetzelfde tijdstip hoeven plaats te vinden; de volgorde is wel altijd hetzelfde. Het gekozen moment is afhankelijk van de behoefte van het kind en van de groep. Zo kan een kind dat al eerder moe is eerder naar bed, een kind dat dorst heeft iets te drinken krijgen, en als de kinderen nog lekker met een activiteit bezig zijn stellen we de lunch ietsje uit.
 
Jonge baby’s hebben nog hun eigen ritme van voeden, slapen en verschonen. Dit ritme houden we zoveel mogelijk aan. Langzamerhand zullen de baby’s steeds meer meegaan in het ritme van de grotere kinderen. Dit is meestal vanaf het eerste levensjaar. Het kind gaat dan meer deel uitmaken van de groep. De vaste onderdelen eten, slapen, spelen vinden dan zoveel mogelijk gezamenlijk plaats. Natuurlijk stemmen we dit altijd eerst goed af met de ouders.
 
Globale dagindeling peutergroep: - Vrijspelen - De kring - Fruit eten en drinken - Verschonen/naar het toilet - Vrij spelen/buiten spelen/knutselen - Warme maaltijd eten/ melk drinken -Verschonen/ naar het toilet- Slapen/rusten -  Verschonen/naar het toilet - Cracker eten en drinken - Vrij spelen; buiten of binnen - Verschonen/naar het toilet- Soepstengel eten en drinken.
Afbeelding