Kleinschalig, huiselijk en kwalitatief hoogstaand

Groepsopbouw

Bij Jan Huygen wordt zoveel mogelijk gestreefd naar horizontale groepen. De twee horizontale groepen bestaan uit een babygroep/dreumesgroep en peutergroep. Deze indeling heeft als voordeel dat een aparte babygroep meer rust, reinheid, regelmaat en veiligheid geeft. De pedagogisch medewerksters kunnen zich concentreren op de specifieke behoefte en het ontwikkelingsniveau van de groep.

Wanneer het totaalaantal kinderen over beide groepen beperkt is, kunnen beide groepen worden samengevoegd. Dit kan zich voordoen tijdens de haal- en brengtijden en wanneer er minder kinderen aanwezig zijn (bijvoorbeeld tijdens vakanties en ziekte). 

In de baby/dreumesgroep zitten kinderen van 3 maanden tot en met maximaal 2 jaar en 5 maanden en in de peutergroep van 2 jaar en tot 4 jaar oud.
Een kind gaat over naar de peutergroep op het moment dat er plaats is en wanneer een kind met het dagprogramma van de peutergroep kan meedoen. 

De groepsgrootte op Jan Huygen varieert op de baby/dreumesgroep van maximaal 8 kinderen op 2 gediplomeerde pedagogisch medewerksters of maximaal 5 kinderen op 1 gediplomeerde pedagogisch medewerkster. De peutergroep heeft een capaciteit van maximaal 8 peuters met 1 gediplomeerde leidster. Het maximaal aantal kinderen op een groep voldoet aan de wettelijke eisen. De berekening hiervan vindt plaats volgens het vereiste rekeninstrument. 

Schema voor de berekening van de beroepskracht-kind ratio bij groepen dagopvang, op grond van artikel 3, tweede en derde lid, van de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang.
Bij de berekening van het maximale aantal kinderen in een groep en het minimaal vereiste aantal beroepskrachten, wordt bij groepen, samengesteld uit kinderen van verschillende leeftijden, een vaste volgorde aangehouden. De eerste stap daarbij is dat het maximale aantal kinderen per leeftijdscategorie wordt berekend, bijvoorbeeld maximaal vier baby’s (“0-jarigen”) per beroepskracht. De tweede stap is vervolgens de berekening van het resterende aantal kinderen en de daarbij behorende maxima. Er wordt naar boven afgerond; bij een rest van 0,5 of hoger wordt naar 1 afgerond. Een rest lager dan 0,5 zal naar beneden worden afgerond.
 
Leeftijd Beroepskrachten Maximaal aantal kinderen
0 tot 1 1 4
1 tot 2 1 5
2 tot 3 1 8
3 tot 4 1 8
0 tot 2 1 5
0 tot 3 1 5
0 tot 4 1 5/6
1 tot 3 1 6
1 tot 4 1 7
2 tot 4 1 8
Afbeelding