Kleinschalig, huiselijk en kwalitatief hoogstaand

Intake gesprek

Enkele weken voorafgaand aan de plaatsingsdatum wordt een ouder uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt er verdere informatie uitgewisseld en afspraken gemaakt met betrekking van het kind.
Daarnaast is er tijd om stil te staan bij de verwachtingen die ouders hebben van de kinderopvang en eventuele speciale wensen die er zijn. Er wordt dan gekeken in hoeverre wij daarin tegemoet kunnen komen.
Afbeelding