Kleinschalig, huiselijk en kwalitatief hoogstaand

Kindvolgsysteem

Om de ontwikkeling van jonge kinderen te volgen en te stimuleren, hebben wij een kind- volgsysteem aan geschaft.
 
Het programma Doen, Praten en Bewegen is een compleet kind volgsysteem, dat bestaat uit: “zo doe ik, zo praat ik en zo beweeg ik”. Pedagogisch werkers volgen en stimuleren de ontwikkeling van 0-4-jarigen, op het gebied van motoriek, spraak/taal en sociale competentie. 
Het kind-volgsysteem wordt om de 5 maanden schriftelijk bijgehouden.
 Tevens neemt de directeur bij kinderen vanaf drie jaar een toets taal en rekenen voor peuters af. De toets is een hulpmiddel om de taalvaardigheid en rekenvaardigheid van peuters in kaart te brengen. De toets bevat opgaven over passieve woordenschat, definitievaardigheid, kritisch luisteren en actieve woordenschat etc. De uitkomst helpt ons om te kijken op welk punt het kind mogelijk extra ondersteuning nodig heeft. De toets is een onderdeel van het cito volgsysteem jonge kind en sluit aan bij het cito volgsysteem in het primair onderwijs, waardoor het bijdraagt aan de doorgaande leerlijn.
Het kind volgsysteem zal met de leeftijd van 4 jaar mee gaan naar de basisschool, indien de ouder dit wenst. 
Afbeelding