Kleinschalig, huiselijk en kwalitatief hoogstaand

Mentorschap

Om de kinderen goed te begeleiden, hebben Pm-ers dagelijks informatie nodig van de ouders. Informatie over eet-, drink- en slaapgedrag, maar ook over belevenissen van het kind. Ouders kunnen op hun beurt beter aansluiten bij de behoeftes van hun kind, als ze weten wat hij of zij die dag op de kinderopvang heeft meegemaakt en gedaan. Daarnaast is er af en toe tijd nodig om rustig met elkaar te kunnen praten, zonder andere kinderen en ouders in de buurt zijn.     
 
Elk kind krijgt bij binnenkomst een mentor aangewezen.
Iedere pedagogisch medewerker is mentor van een aantal kinderen. De mentor volgt hoe het met het kind gaat, verzorgt de observaties en is eindverantwoordelijk voor het bijhouden en overdragen van de informatie rond haar mentorkinderen. Tevens is zei het aanspreekpunt voor ouders bij bijzonderheden.
Wanneer een kind over gaat naar de peutergroep zal er een nieuwe mentor aangewezen worden.
                                                                            
In de leeftijd van 2 jaar (wanneer een kind over gaat naar de peutergroep) en bij het bereiken van een leeftijd van 4 jaar worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek, waarbij we de ouders informeren over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Dit gesprek wordt gevoerd aan de hand van een observatieverslag wat is gemaakt door de mentor van het kind.
Zijn er tussendoor vragen/ opmerkingen of problemen, dan kunnen ouders altijd via de email (www.annemiek@jan-huygen.nl) een afspraak maken met de coach van hun kind. Het kan ook voorkomen dat de coach een extra gesprek wil inplannen.

Een maand voordat het kind naar de basisschool gaat zal er een exitgesprek plaatsvinden. Voor dit gesprek wordt gebruik gemaakt van het overdrachtsformulier voor de basisschool. Het formulier gaat met de ouder mee naar huis. Ouders kunnen zelf bepalen of ze dit formulier aan school willen geven.
Afbeelding