Kleinschalig, huiselijk en kwalitatief hoogstaand

Ervaren pedagogisch medewerksters

Kinderdagverblijf Jan Huygen hecht veel waarde aan goed personeel. Goed in de zin van opleiding en ervaring, maar ook enthousiasme en motivatie. Hierdoor wordt uw kind vakkundig en op een plezierige wijze opgevoed en verzorgd. Geschoolde en gemotiveerde pedagogisch medewerksters zijn namelijk de basis voor een hoog kwaliteit- en dienstverleningsniveau.

De vaste pedagogisch medewerksters en directrice zijn allen in het bezit van een diploma Pedagogisch Werk niveau 3 en 4 (PW3, PW4) en bezitten allemaal over een positieve verklaring omtrent het gedrag (VOG).
 
Op het kinderdagverblijf wordt er zoveel mogelijk gestreefd naar rust en continuïteit op de groep. Wanneer er iemand vakantie neemt of ziek is, zullen de andere vaste pedagogisch medewerksters de groep overnemen.
 
Regelmatig worden de pedagogisch medewerksters op de groep ondersteund door stagiaires. Zij volgen de opleiding PW3, PW4. De stagiaires bieden ondersteuning bij de verzorging van kinderen, bij de uitvoering van activiteiten, hebben geen eindverantwoording en worden overtallig op de groepen ingezet.
 
Er wordt verwacht dat pedagogisch medewerkers ontwikkelingen binnen de kinderopvang goed volgen. Hiervoor is (digitale) vakliteratuur beschikbaar.
 
Jan Huygen wil medewerkers graag laten groeien in hun werk en vindt het belangrijk dat iedereen voldoende geschoold is om goed kwalitatief werk te kunnen doen.
Hiervoor maken wij gebruik van dagelijkse overdracht, kind-besprekingen, pedagogische vergaderingen, beoordelings- en functioneringsgesprekken.
 
Ook beschikken alle pedagogisch medewerksters over een kinder-EHBO en BHV  diploma.
Veder wordt er ook gebruikt gemaakt van diverse opleidingen zoals: oog voor interactie, werken met baby’s etc. Medio tweede kwartaal 2018 streven we ernaar dat al onze medewerkers in het bezit zijn van minimaal taalniveau 3F (spreken).