Kleinschalig, huiselijk en kwalitatief hoogstaand

Opzegging, extra dagen en ruilen

Bij opzegging van de plaats van het kinderdagverblijf geldt een opzegtermijn van een kalendermaand uitsluitend per 1e van de maand. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.
Bij het bereiken van de vierjarige leeftijd van uw kind eindigt uw overeenkomst automatisch.

Onder voorwaarden is incidenteel ruilen van dagen mogelijk. De ouders kunnen dit schriftelijk (per e-mail) aanvragen bij de directie van het kinderdagverblijf (annemiek@jan-huygen.nl). Mits de bezetting en personele inzet het toelaat kan een niet afgenomen dag geruild worden binnen een periode van 4 weken. Ruilen is niet mogelijk ter vervanging van een sluitingsdag van het KDV of een vakantie. Het aantal ruildagen bedraagt maximaal 3 dagen per jaar.
Afbeelding