Kleinschalig, huiselijk en kwalitatief hoogstaand

Oudercommissie

Jan Huygen heeft een oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit een groep van een aantal enthousiaste ouders die zich inzetten voor de belangen van ouder, kind en een belangrijke klankbordfunctie vervullen.

Vanuit de Wet Kinderopvang heeft de oudercommissie het recht Jan Huygen te adviseren over de volgende onderwerpen:
Uitvoering van kwaliteitsbeleid door de directie m.b.t.: veiligheid, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten t.b.v. de kinderen, pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden, openingstijden, vaststelling of wijziging van een klachtenregeling of een wijziging van de prijs van de kinderopvang.

Naast het adviesrecht en de klankbordfunctie organiseert de oudercommissie jaarlijks een voorjaarsuitje, waarbij alle ouders, kinderen en pedagogisch medewerksters uitgenodigd zijn. Onder het genot van een kopje koffie/ thee en wat lekkers kan iedereen met elkaar kennismaken/ bijpraten en ondertussen genieten van de kinderen die zich heerlijk vermaken op de kinderboerderij of speeltuin.
 
Verder zorgt de oudercommissie voor presentjes bij verjaardagen voor de pedagogisch medewerksters, Leidster dag (3e donderdag in september) of bij bijzondere gebeurtenissen (jubilea/ trouwerij e.d.). Dit alles doen ze van de vrijwillige bijdragen die ze jaarlijks aan de ouders vragen.

Hierbij willen wij jullie aan de oudercommissie voorstellen.
  • Christa Monster, moeder van Tygo
  • Mark van Oeveren, moeder van Karl
  • Marianne Manuhuwa, moeder van Lieke
Mocht je de oudercommissie willen spreken, dan kun je deze bereiken via het e-mailadres: oudercommissiejanhuygen@gmail.com

Reglement
Klik hier om het reglement te downloaden.
Afbeelding