Kleinschalig, huiselijk en kwalitatief hoogstaand

Oudercontacten

Goede contacten tussen de ouders en pedagogisch medewerkster vinden wij belangrijk voor de optimale verzorging en opvoeding van de kinderen.
 
Tijdens de breng- en haalmomenten wisselen wij samen met de ouders informatie uit. Wij horen graag van hen wat van belang is om een kind beter te begrijpen om hem zo goed mogelijk te begeleiden. Bijvoorbeeld hoe het weekend of de vakantie is verlopen en of er bijzonderheden zijn. Op onze beurt informeren wij ouders als zij hun kind ophalen over hoe de dag op het kinderverblijf globaal is verlopen (over het slapen en eten, de activiteiten, hoe het kind dit heeft beleefd en eventuele bijzonderheden).
 
Daarnaast kunnen ouders op de dag-lijsten van de groep altijd terugvinden wat hun kind die dag gegeten en gedronken heeft en wat de rust/slaaptijden en eventuele bijzonderheden waren.
 
Als ouders hun kind niet zelf komen halen, dienen ze dit van tevoren aan te geven op het toestemmingsformulier en mondeling aan te geven. Uit veiligheidsoverwegingen geven wij kinderen niet zonder toestemming van de ouders mee aan een derde. Om diezelfde reden kunnen kinderen alleen opgehaald worden door iemand boven de 12 jaar.
Afbeelding