Kleinschalig, huiselijk en kwalitatief hoogstaand

Inschrijving en plaatsing

Voor een kennismaking met ons kinderdagverblijf kunnen ouders contact opnemen met Annemiek Kegel-Karreman. Tijdens deze kennismaking wordt je geïnformeerd en rondgeleid in het kinderdagverblijf.
 
Een ouder kan zijn kind inschrijven (op de wachtlijst) d.m.v. het on-line inschrijfformulier.
Als ingangsdatum hanteren wij 1e of 16e van de maand. Op het moment dat wij een plaats beschikbaar hebben nemen wij contact met de ouder op. Het contract dient door de ouders/verzorgers getekend te worden. De plaatsing gaat van start op het moment dat het door beide partijen ondertekend is. 
Afbeelding