Kleinschalig, huiselijk en kwalitatief hoogstaand

Pedagogische principes

Het pedagogisch beleid is ook gebaseerd op algemeen geaccepteerde pedagogische visies, zoals die van Emmi Pikler, Gordon en Reggio Emilia (Malaguzzi). Hieronder hebben we een samenvatting gemaakt.
 
Ieder kind is competent, krachtig en intelligent en beschikt over wel honderd ‘talen’ om met zijn omgeving te communiceren. Zij kunnen zichzelf uitdrukken met gebaren, in dans, in muziek, in klei, tekenen, drama, op papier etc.
In elk van deze talen kan een kind tot bloei komen.

De drie belangrijkste pedagogische principes die wij hanteren zijn:
  • Het scheppen en onderhouden van een stabiele persoonlijke band tussen kind en pedagogisch medewerkster.
  • Respect voor de zelfstandige activiteiten van het kind. 
  • Het bieden van een zinvolle dagindeling voor het kind. Deze verschillende tijden worden zo georganiseerd dat het kind er optimaal van kan profiteren:
    • Rusten. Er is een tijd voor rust en slaap.
    • Verzorgen. Een tijd van wakker zijn in contact met de pedagogisch medewerkster die hem verzorgt (eten, verschonen en aankleden).
    • Spelen en ontdekken. En een tijd om zelf actief bezig te zijn. 
De dagelijkse verzorging: zoals eten, verschonen en aankleden, is een belangrijke bezigheid. Het is het moment om werkelijk samen te zijn en elkaar te leren kennen. Wanneer de pedagogisch medewerkster de tijd neemt om zich aan het tempo van het kind aan te passen, krijgt het kind de kans zich op de handelingen in te stellen en mee te doen aan het samenspel. Daardoor ervaart het, zo jong als het is, dat het invloed kan uitoefenen op situaties waar hij deel aan heeft. Dat vertrouwen vormt de basis voor zijn eerste sociale contacten. Door goed naar de kinderen te kijken, te luisteren en zich in te leven, speelt de pedagogisch medewerkster beter in op de behoeften van het kind.
 
Kinderen hebben allemaal hun talenten en de drang dingen te onderzoeken.
Als pedagogisch medewerksters richten wij ons daarom op de ontwikkeling van de eigen identiteit, zelfstandigheid en creatieve vaardigheid. Dit doen we doen rekening te houden met de inrichting van de ruimte (met behoefte aan veiligheid) en met het aanbieden van verschillend en uitdagend speelmateriaal. Zoals allerlei soorten materialen, kleuren, en vormen: zoals bakjes, ballen, zachte diertjes van stof, klei, vingerverf, scheerschuim etc. Kinderen moeten worden uitgedaagd zodat ze gaan ontdekken en experimenteren. Hierdoor leren ze meer en gaan ze steeds meer kunnen.
 
Pedagogisch medewerksters creëren een veilige en warme sfeer waarin de kinderen zich vrijelijk kunnen ontwikkelen. Zij zijn belangstellend naar kinderen, tonen begrip, hebben respect en helpen de kinderen hun emoties te uiten. Zij zorgen voor een sfeer waarin de kinderen zichzelf kunnen zijn, vertrouwen krijgen, vriendschappen kunnen ontwikkelen en zich kunnen hechten.
 
De pedagogisch medewerksters observeren hoe het kind bezig is en spelen daaropin. Door kinderen zelf een oplossing te laten vinden, respecteer en stimuleer je de zelfstandigheid van het kind. Pedagogisch medewerkster ondersteunen en stimuleren de kinderen hierbij. Zij hebben geduld en een positieve benadering. Zij kennen de kinderen en hun aard en geven de aandacht die kinderen die zei nodig hebben. Wij nemen de kinderen serieus in hun gevoelens.
 
Door goed naar hen te luisteren en op te schrijven met welke onderwerpen kinderen bezig zijn, komen we op ideeën voor nieuwe activiteiten of een nieuwe inrichting van de ruimte.
 
Bijna alles wat de kinderen doen wordt vastgelegd. Dit kan in de vorm zijn van notities, video of foto’s en het werk van de kinderen zelf.
Actief luisteren en de ‘ik-boodschap’ zijn belangrijke begrippen. Het actief luisteren vindt plaats doordat de pedagogisch medewerkster verwoordt wat ze denkt dat het kind wil zeggen. Daardoor voelt het kind zich begrepen en geaccepteerd. Als kinderen ondervinden dat je rekening met hen houdt, ze accepteert en naar ze luistert, zullen ze ook eerder naar jou luisteren (conclusie Gordon).
Een ‘ik-boodschap’ schept duidelijkheid voor een kind in de communicatie, waardoor het kind de behoefte van de opvoeder beter kan begrijpen. Het actief luisteren vind je onder andere terug in de dagelijkse rituelen, zoals in het kringgesprek.