Kleinschalig, huiselijk en kwalitatief hoogstaand

Tarieven

De kosten per kindplaats in 2019:
 
Per jaar in EURO   Per maand in EURO  
5 dagen 23.048,40 5 dagen 1.920,70
4 dagen 18.438,72 4 dagen 1.536,56
3 dagen 13.829,04 3 dagen 1.152,42
2 dagen   9.219,36 2 dagen    768,28
1 dag   4.609,68 1 dag    384,14

Onderstaande gegevens worden in overeenstemming met de Wet Kinderopvang weergegeven.
  • Het KDV is 50 weken per jaar geopend.
  • De openingstijden zijn van 7.30-18.30 uur op werkdagen.
  • Het maximum aantal uren opvang per dag/per jaar bedraagt 550 uur.
  • Het gemiddelde uurtarief berekend volgens de berekeningsmethode van de Wet Kinderopvang komt hiermee op EURO 8,38.
  • De belastingdienst vergoed in 2019 uurtarieven tot een maximum van EUR 8,02.
U kunt (meestal) een tegemoetkoming krijgen door de opvang van uw kind (met bovenstaande gegevens) door te geven aan de Belastingdienst, zie www.toeslagen.nl.

Het landelijk registratie nummer van kinderdagverblijf Jan Huygen is 193527224.
De betaling vindt omstreeks de eerste van de betreffende maand plaats d.m.v. automatische incasso.
Afbeelding