Kleinschalig, huiselijk en kwalitatief hoogstaand

Vacature

Vacature: Pedagogisch medewerkster bij kleinschalig Kinderdagverblijf Jan Huygen

Resultaatgebieden 
 • Begeleidt kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht.
 • Schept een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en stimuleert kinderen, door middel van uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, zich verder te ontwikkelen.
 • Begeleidt kinderen bij de dagelijkse voorkomende bezigheden.
 • Organiseert activiteiten gericht op ontwikkeling.
 • Draagt zorg voor de dagelijkse verzorging van kinderen.
 • Houdt de ontwikkeling van kinderen bij en rapporteert of informeert hierover (periodiek) het hoofd.
 • Informeert bij kennismaking de ouders/ verzorgers over de gang van zaken binnen de groep.
 • Draagt zorg voor een goed (periodiek) contact met ouders/ verzorgers en informeert naar specifieke aandachtspunten (dagritme, voeding e.d.) en bijzonderheden van de op te vangen kinderen, ook bijvoorbeeld in de vorm van ouderavonden.
 • Stemt met collega’s af over de dagindeling en de verdeling van de werkzaamheden en draagt mede zorg voor een goede samenwerking en voor een goede overdracht.
 • Neemt deel aan werkoverleg.
 • Verricht licht huishoudelijke werkzaamheden in de groep.
 • Begeleidt en instrueert, indien op de groep aanwezig, pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, groepshulpen, BBL-ers, BOL-ers en stagiaires en rapporteert hierover periodiek aan het hoofd. 

Profiel van de functie
 • Je bent in het bezit van (of juli 2018/ bijna behaald) SPW 4 diploma.
 • Heeft adequate pedagogische kennis.
 • Heeft kennis van organisatorische processen en richtlijnen van de organisatie.
 • Heeft kennis van en inzicht in groepsdynamische processen.
 • Heeft kennis van de geldende kwaliteits-, hygiëne- en veiligheidseisen.
 • Heeft kennis van de ontwikkelingsfases van een kind.
‚Äč
Vaardigheden
 • Je spreekt goed Nederlands (Taalniveau 3F).
 • Je hebt een groot hart voor kinderen.
 • Je bent flexibel, betrokken en betrouwbaar.
 • Je bent enthousiast en gemotiveerd.
 • Je hebt kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen.
 • Je hebt kennis van de ontwikkelingsfases van een kind.
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Je hebt minimaal 1 jaar (stage) ervaring in het werken op een KDV.

Wat kun je van ons verwachten
 • Een klein professioneel en enthousiast team van collega’s.
 • Salariëring conform cao-kinderopvang.
 • Werkdagen en –tijden zijn nader in te bepalen.
 • Het betreft een contract van in eerste instantie 8 maanden met ingang van juli/augustus 2018, met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren.
 • De functie is gericht op ongeveer 18 tot 24 uur per week.Wil je meer weten over deze functie of direct solliciteren? Stuur dan jouw motivatie en CV door naar annemiek@jan-huygen.nl
Contact

Wil je meer weten over deze functie of direct solliciteren? Neem dan contact op met de Annemiek Kegel (0626040600) en stuur jouw motivatie en cv door naar annemiek@jan-huygen.nl