Kleinschalig, huiselijk en kwalitatief hoogstaand

Visie

De kinderopvang ondersteunt ouders bij het combineren van arbeid, studie en zorg voor hun kinderen, zodat ouders zich optimaal kunnen ontplooien. Tijdens deze uren neemt de kinderopvang de zorg en verantwoordelijkheid voor de kinderen tijdelijk van de ouders over en fungeert zoals een vervanging van de thuissituatie. Tevens draagt kinderopvang ook bij aan de ontwikkeling van het kind. Het legt een goede basis voor de toekomstmogelijkheden in de maatschappij. Kinderopvang bereidt de kinderen beter voor op de basisschool.

Jan Huygen biedt een kleinschalig, huiselijk en kwalitatief hoogstaand kinderdagverblijf.
Onze motto is: Wij willen dat elk kind iedere keer vrolijk in de huiselijke sfeer van Jan Huygen wordt ontvangen en aan het eind van de dag ook weer vrolijk naar huis gaat.

Door de kleinschaligheid wordt er voldoende rust gecreëerd en krijgen ouders en kinderen een goede en persoonlijke band met de pedagogisch medewerksters.
 
Jan Huygen bestaat uit een klein en vast team. Op deze manier kunnen ouders en kinderen de pedagogisch medewerksters goed leren kennen. Dit is een goede basis om vertrouwen op te bouwen en veiligheid te bieden. Continuïteit en professionaliteit zorgen namelijk voor een veilige en vertrouwde omgeving.

We bieden een huiselijke sfeer, zodat kinderen zich vertrouwt en veilig voelen, dit maakt dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Jan Huygen wordt beschouwd als een grote familie, een familie waar iedereen zich geborgen en welkom voelt.

Bij Jan Huygen verwelkomen wij alle kinderen warm, liefdevol en bieden we het kind een tweede thuis. Een huis waar de kinderen, ouders en pedagogisch medewerksters zich thuis voelen en de kinderen zich goed kunnen ontwikkelen.

Bij Jan Huygen verplaatsen wij ons in de wereld van het kind en zorgen wij voor een sfeer van geborgenheid en vertrouwen.

Rust, ritme, en herhaling dragen bij aan de ontwikkeling van een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen. Het is daarom van belang dat er momenten zijn waarop een kind ongestoord kan spelen, zonder dat het van buitenaf gestuurd, geleid of afgeleid wordt. Zo kan het de wereld om zich heen verkennen, ontdekkingen doen, vaardigheden oefenen, indrukken opdoen en verwerken.

Voor de dagelijks terugkerende handelingen en de daarbij behorende overgangen, kan het kind veel steun, houvast en herkenning ontlenen aan een vaste volgorde, een vaste dagindeling en vaste gewoontes en rituelen.

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen behoeften. Wij ondersteunen het kind om zich op eigen tempo en binnen de eigen mogelijkheden te ontwikkelen, rekening houdend met de grenzen van de groep.

Wij begeleiden kinderen in hun exploratie en ontwikkeling. Het is ons doel de kinderen een stimulerende en uitdagende omgeving te bieden en hen te stimuleren om deze omgeving en zichzelf te ontdekken. Kinderen worden zo spelenderwijs geprikkeld en uitgedaagd op alle ontwikkelingsgebieden.

Jan Huygen vindt, dat als je kinderen opvangt, je ze ook mee opvoedt. Dus goede contacten met ouders zijn daarbij erg belangrijk.
Voor de kinderen is het van belang dat er goed contact is tussen ouders en de pedagogisch medewerkers. Een prettig gevoel van de ouder op de opvang heeft ook een positieve weerslag op het kind.
Dit uit zich door overdracht tijdens het halen en brengen, de jaarlijkse kind-gesprekken, de ouderavond, oudercommissie en uitjes met de ouders en de kinderen. Daarnaast worden de ouders zo goed mogelijk op de hoogte gesteld door middel van nieuwsbrieven, e-mailtjes of het informatiebord.

 
Afbeelding