Kleinschalig, huiselijk en kwalitatief hoogstaand

Wenperiode

De wenperiode is bedoeld om het kind en de ouder vertrouwd te laten raken met de nieuwe omgeving, pedagogisch medewerksters en groepsgenootjes. Enkele weken voorafgaand aan de opvang, wordt er in overleg met de ouders een wendagdeel gepland. Deze wenperiode is bedoeld om het kind en de ouder vertrouwd te laten raken met de nieuwe omgeving, pedagogisch medewerksters en groepsgenootjes. Wennen gebeurt in overleg met de ouder en zal gemiddeld twee weken in beslag nemen. De wenperiode bestaat uit twee dagdelen van drie uur. Het ene kind went gemakkelijker dan het ander kind; afhankelijk daarvan kan de wenperiode verlengd worden.
Afbeelding