Kleinschalig, huiselijk en kwalitatief hoogstaand

Ziektebeleid

Mocht uw kind op de opvang ziek worden, dan wordt er zo goed mogelijk voor het kind gezorgd. Ondertussen wordt er met een ouder/verzorger contact opgenomen. Wij verwachten dat u uw kind komt ophalen of laat halen. In onderstaande gevallen verwachten wij dat de ouder het kind komt ophalen.
  • Het kind voelt zich niet lekker en kan onvoldoende deelnemen aan het dagprogramma. D.w.z. hij of zij is huilerig, hangerig, vertoont tekenen van pijn, heeft geen eetlust.
  • Het kind heeft een temperatuur van 38,5 ºC of hoger.
  • Het kind heeft een aandoening of ziekte die op het moment dat het gebracht wordt besmettelijk is. Zoals rode hond, roodvonk, mazelen, waterpokken etc.
  • Meer aandacht of verzorging nodig heeft dan de groepsleiding kan bieden. Bijvoorbeeld last van diarree (2x waterdunne broeken) of meerdere keren overgeven.
Wanneer uw kind niet komt door ziekte of een andere reden verzoeken wij u om uw kind voor 9:00 uur bij ons af te melden. Ook wanneer u een vermoeden heeft dat uw kind een besmettelijke ziekte heeft, dit graag doorgeven. Wanneer dit het geval is, zal er op de deur in de hal informatie verstrekt worden.
Afbeelding